Greg Matula
The Polish Club
(Scania Bridgekonsult)


ISBN: 91-87416-15-8
År: 1994
Pris: 150 kr


Få länder kan visa upp så många internationella framgångar som Polen. En av anledningarna är att de har många spelare av yppersta världsklass, en annan att de har bra budsystem.
   Precis som amerikanarna har sitt American Standard, engelmännen sin Acol och vi i Sverige Modern Standard, har även polackerna ett nationellt standardsystem. Det kom att utvecklas efter en serie artiklar i den polska bridgetidningen Brydz. Hörnstenen är öppningsbudet 1 klöver , som har flera olika betydelser. Den vanliga är en balanserad minimihand utan femkorts högfärg, men den kan även innehålla starkare typer, verför budet blir krav för en rond.
   Greg Matula beskriver här de olika öppningsbuden samt den fortsatta budgivningen i detta effektiva och aggressiva budsystem. Många välvalda exempel illustrerar hur Polish Club fungerar i praktiken.

Boken är slut i vårt lager.
Boken finns som e-bok.

[ Hem | Läs utdrag | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult