Mats Nilsland
Absolute Doubles – the Scanian Way
(Scania Bridgekonsult)


ISBN: 91-87416-18-2
År: 1998
Pris: 100 kr


En gång i tiden var dubbelt ett sätt att säga att man inte trodde att motståndarnas kontrakt skulle gå hem. I dag har det mer och mer kommit att användas för helt andra syften, t.ex. för att be partnern välja en av de andra färgerna eller för att invitera till utgång.
   Men trots alla dessa upplysningsdubblingar, responsiva dubblingar, negativa dubblingar eller vad de nu kallas, är den allmänna uppfattningen att om man inte definierat betydelsen av en dubbling, så är det fråga om en straffdubbling. Mats Nilsland vill vända på det synsättet, och säger i denna, den fjärde delen i Scania Bridgekonsults engelskspråkiga konventionsserie, att om man inte kommit överens om annat, är det bättre att låta dubbelt vara en upplysningsdubbling (UD). Därmed blir det viktiga att komma överens om när dubbelt betyder att man vill försöka ta dubblade straffar på motståndarna. När man väl bestämt det, blir ju alla övriga dubblingar UD.
   Mats Nilsland ger många exempel på hur dubbelt används på bästa sätt i en tid då man måste vara beredd på att möta motståndare som spärrar allt vad tygen håller eller gör vad de kan för att strö sand i ert väloljade budmaskineri. Men med absoluta dubblingar på repertoaren är det ni som kan göra livet surt för dem!

Övriga titlar i serien Scanian Expert Methods (ISSN 1100-8547):

Boken går att beställa.

[ Hem | Läs utdrag | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult