Mats Nilsland & Anders Wirgren
Major Suit Raises – the Scanian Way
(Scania Bridgekonsult)


ISBN: 91-87416-03-4
År: 1998
Pris: 100 kr


I denna, den första delen i Scania Bridgekonsults engelska konventionsserie, presenterar författarna de högfärgshöjningar som de använt med stor framgång i internationellt och nationellt spel. De ingår i ett naturligt system med fyrkorts högfärgsöppningar, men kan lika lätt anpassas till ett system med femkorts högfärg.
   I inledningen skriver författarna också litet om behovet av att utbyta information med partnern, alternativt när man gör bättre i att bjuda ”anonymt”, d.v.s. försöker ta sig till målet på snabbaste sätt, för att inte ge motståndarna vinkar om var en eventuell attack skall sättas in.

Övriga titlar i serien Scanian Expert Methods (ISSN 1100-8547):

Boken går att beställa.

[ Hem | Läs utdrag | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult