Larry Cohen
Bjuda Över Eller Inte Bjuda Över
(Scania Bridgekonsult)


ISBN: 91-87416-14-X
År: 1994
Pris: 150 kr


1966 publicerade den franske bridgeteoretikern Jean-René Vernes en artikel i den amerikanska tidskriften The Bridge World, en artikel som kom att få stor betydelse för allt vad budgivning heter. Vernes hade gjort en undersökning av ett stort antal givar från VM-sammanhang och funnit att om man adderade det antal stick Nord-Syd kunde ta om de spelade med sin bästa färg som trumf till det antal stick Öst-Väst kunde ta om de spelade med sin bästa färg som trumf, så tenderade det att vara detsamma som summan av Nord-Syds kort i Nord-Syds trumffärg och Öst-Västs kort i Öst-Västs trumffärg.
   Om Nord-Syd bästa trumffärg är ruter (åtta stycken) och Öst-Västs bästa är klöver (nio stycken), är det troligt att det totala antalet stick på given, d.v.s. summan av det antal stick Nord-Syd kan ta i ett ruterkontrakt och det antal stick Öst-Väst kan ta i ett klöverkontrakt, är 17 (8 + 9).
  Cohens bok handlar helt och hållet om Vernes teori, som allmänt kallas Lagen om det totala antalet stick eller kort och gott Lagen. Han visar hur teorin hänger ihop, vilka brister den har (för sådana finns också) och hur de kan kompenseras med justeringar. Dessutom ger han många exempel på vilken nytta man kan ha av den i praktiskt spel.

Översättning: Anders Wirgren

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Läs utdrag | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult