Mats Nilsland & Anders Wirgren
Modern Standard, del I – Det naturliga bridgesystemet
(Svenska Bridgeförlaget)


ISBN: 978-91-978050-5-6
År: 2010
Pris: 200 kr


Under 1970-talet fanns flera olika budsystem i Sverige. Den äldre generationen spelade Culbertson eller Efos, medan de yngre i stor utsträckning föredrog det aggressiva engelska Acol-systemet. Så småningom utmynnade allt detta i ett svenskt normalsystem, som Mats Nilsland gav namnet Modern Standard – och sedan publicerade i bokform 1978.
  Målet med boken var framför allt att standardisera det svenska ”normalsystemet” men även att lära ut principerna för god kortvärdering samt hur ett budsystem byggs upp. Dessutom presenterades flera förslag till hur systemet skulle kunna bli ännu effektivare.
  När boken omarbetades 1991 av Anders Wirgren kom också flera av Mats Nilslands förlag från 1978 att införlivas med systemet, så att det fortfarande kan sägas vara ett modernt standardsystem.
  Den fjärde upplagan från 1999 innehöll en del förändringar – för att göra systemet både effektivare och enklare, och även den femte upplagan, från 2010, bjuder på en del nytt jämfört med tidigare upplagor.

Övriga delar i Modern Standard-serien:

Boken är slut i vårt lager.

[ Hem | Böcker | Sök bok | Beställ ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult