Bild på dator

Bridgeprogram från Scania Bridgekonsult

Scania Bridgekonsult har tagit fram två givprogram, Scania BridgeDealer och GivGenerator, som används för att generera slumpmässiga givar enligt användarens önskemål. Läs mer om dem här.

Vi har också tagit fram nio träningsprogram, som bridgelärare kan använda. För Rogers Bridgeskola har det blivit tre program: Praktisk Grundkurs, Fortsättningskurs Bjud Bättre & Spela Bättre samt Påbyggnadskurs. Och för Arnes Bridgeskola har vi gjort dessa fem program: AHA!, Bättre Bud, Vidgade Vyer, Bridgens ABC, Bok A och Bridgens ABC, Bok B. För mer information om de programmen, klickar du på någon av länkarna ”Rogers Bridgeskola” eller ”Arnes Bridgeskola” nedan.


Träna Din Spelföring
Det åttonde träningsprogrammet är inte beroende av vilket budsystem som lärs ut, eftersom det är träning enbart i spelföring. Det heter därför Träna Din Spelföring och vänder sig till relativt nya bridgespelare, som vill öva upp sin spelföring. Det innehåller hundra givar, fördelade på tio kapitel. De fem första kapitlen är sangspel, de fem sista trumfspel. Indelningen är:
  • Kapitel 1 & 6: Vinna och godspela stick
  • Kapitel 2 & 7: Färgbehandlingar
  • Kapitel 3 & 8: Ingångar
  • Kapitel 4 & 9: Stoppa motspelarnas planer
  • Kapitel 5 & 10: Information från motspelarna

Bridge-demo
Vi har också tagit fram en bridge-demo, som du kan ladda hem gratis. Den innehåller information om Arnes Bridgeskola och Rogers Bridgeskola och deras kursverksamhet, men framför allt ger det dig möjlighet att testa de åtta programmen genom att provspela två givar per program. Välj mellan
  • Windows-format (välj antingen ”Kör” för att installera programmet direkt från servern, eller ”Spara” för att spara installationsprogrammet till din hårddisk och installera demo-programmet därifrån senare), och
  • Macintosh-format (bara packa upp zip-filen, om det inte sker automatiskt).


[ Bridgeprogram | Beställ | Tillbaka ]
[ Rogers Bridgeskola | Arnes Bridgeskola ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult