Bild på dator

Givprogram från Scania Bridgekonsult

Scania Bridgekonsult har tagit fram två givprogram (båda skrivna av Anders Wirgren), som genererar slumpmässiga givar eller givar enligt vissa ställda önskemål. Programmen, som är effektiva och lätta att använda, ger ett statistiskt korrekt utfall, och finns för både Macintosh och Windows (-95 eller senare).
  Scania BridgeDealer är det fullvärdiga programmet, som utför allt det man vill att ett giv- och simuleringsprogram skall göra. Den senaste versionen är 2.0 (kom i mars 2007). Till exempel kan man ställa krav på honnörspoäng, kontroller, förlorare, färglängder och färgkvalitet i den längsta färgen. Givarna kan sparas i en fil och/eller skrivas ut på papper: antingen varje spelare för sig, eller ett par tillsammans (Nord-Syd eller Öst-Väst) eller alla tillsammans (helt diagram). Dessutom kan man bläddra mellan givarna på skärmen, och precis som beträffande utskriften kan man välja att se en, två eller alla fyra spelarnas händer.
  Bland övriga finesser kan nämnas System-menyn, från vilken man kan välja mellan fyra förinlagda system: Acol (svag sang; starka två-öppningar), Modern Standard (15-17-sang; fyrkorts högfärgsöppningar; 2 klöver enda krav; svaga tvåöppningar), Precisionsklövern (1 klöver 16+ obalanserad eller 18+ balanserad; 1 ruter antingen 12-14 hp och jämn hand, eller 11-15 och 4+ ruter; 1 i högfärg och 2 klöver 11-15, 5+färg; 1 sang 15-17; 2 ruter 11-15 med kort ruter; svaga två-öppningar i högfärg) och Standard American (15-17-sang; femkorts högfärg; 2 klöver krav; 2 ruter 11-16 med 5 hjärter och 4 spader; svaga två-öppningar i högfärg). Allt man behöver göra är välja system och öppningsbud; sedan gör programmet resten. För en liten extra kostnad kan man dessutom få sitt eget budsystem inlagt i menyn. Sedan 2007 kan man också köpa färdiga program med ett femte system inlagt. De registrerade systemen i skrivande stund (mars 2007) är: BEAM, Hjorthorn, Pioneer och SACK. För närmare information om systemen, skicka ett e-mail och fråga!
  Vidare finns många olika statistikfunktioner att välja mellan. Du kan t.ex. få reda på hur ofta partnern har 6-9 och precis tre spader när Öst öppnar med 1 ruter i Modern Standard och du kliver in med 1 spader. Och om du ställt ett krav som innefattar flera olika alternativ, kan du se hur ofta de olika typerna kommer upp.
  Sverige förre förbundskapten i öppen klass, Daniel Auby, visade sin uppskattning av programmet genom att köpa in 20 licenser att användas som träningsredskap för Sveriges landslagstrupp. Men man behöver förstås inte aspirera på en plats i landslaget för att ha både nytta och nöje av programmet.
  Även Rumäniens landslag använder sedan början av år 2002 Scania BridgeDealer som ett träningsverktyg.

GivGenerator finns bara för Macintosh. Det är en förenklad version, som endast ger slumpmässiga givar för budträning. Man kan dock ställa krav på Nord-Syds honnörsstyrka (minimivärdet skall då ligga mellan 20 och 30), så att man slipper få helt ointressanta givar att bjuda. Nords och Syds händer kan skrivas ut.
  Scania BridgeDealer finns i en demo-version. Klicka på länken nedan för att kostnadsfritt ladda hem den och/eller GivGenerator.


[ Ladda hem | Bridgeprogram | Beställ | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult