Bok

Modern Standard – det svenska standardsystemet

Modern Standard (MS) är namnet på det budsystem som kan sägas vara det svenska standardsystemet. Det finns beskrivet i fyra böcker, av vilka del I (budgivningen efter det att den egna sidan öppnat) utgavs av Svenska Bridgeförlaget, övriga delar av Scania Bridgekonsult. Del II handlar om mothandsbudgivning; del III om slambudgivning och del IV om försvarsteknik.
  Hörnstenarna i MS kan sägas vara 15-17-sang och ramsan hjärter-klöver-spader-ruter (syftande på vilken färg man skall öppna med när man har en balanserad minimiöppning). Stenbergs 2 sang; negativa dubblingar och Försenad Stayman ingår också. Vilka två-öppningar man skall spela med är dock fritt: det vanligaste är 2 klöver som enda krav och övriga tvåöppningar svaga, men det finns också många som föredrar inviterande två-öppningar à la Acol-systemet.

Praktisk Modern Standard

Under några års tid gav vi ut en bulletin, kallad Praktisk Modern Standard, i vilken vi presenterade nya idéer inom ramen för det naturliga standardsystemet. Vill du läsa någon av de bulletinerna? Välj då något av alternativen nedan.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Frågetecken Frågor och svar Frågetecken


Det finns säkert många som har frågor och undringar om Modern Standard. Ni är då välkomna att skicka ett e-mail till Scania Bridgekonsult. Under förutsättning att den som ställt frågan själv är med på det, kommer de intressantaste frågorna, och svaren på dem, att publiceras på denna sida; i annat fall får ni ett personligt svar. Ni får gärna vara anonyma, så bifoga en signatur om ni så önskar.
  Hittills har 80 frågor inkommit. De och svaren är ordnade kronologiskt.
  Klicka på det nummer, som du vill läsa.  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ]

System och Konventioner

Sveriges Bridgeförbund har en utmärkt sajt på Internet, som kallas Syskon (System och Konventioner), där det bl.a. finns mer information om Modern Standard.

[ Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult